Call now » 092-946-6330

 x 

Cart empty

ข้อสังเกตุโฆษณาของ aiyellow

เมื่อค้นหาข้อมูลที่ google มีโฆษณาแสดงผลเป็นจำนวนมาก แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ารายการไหนคือโฆษณาของ aiyellow สังเกตุได้ง่ายๆดังนี้
- สั่งเกตุบรรทัดที่สอง ของแต่ละรายการ จะแสดงเว็บไซต์ต่างๆของโฆษณา รายการไหนที่เป็นเว็บไซต์ www.aiyellow.com/(ชื่อการค้า) (ชื่อการค้า = ชื่อลิ้งที่กำหนดตอนลงโฆษณา) แสดงว่ารายการนั้นเป็นโฆษณาของ aiyellow

โฆษณาตัวอย่าง www.aiyellow.com/lungaoy

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 092-946-6330 (เวช)
Line ID : aiyellowth.com
------------------------------------------
e-mail : contact@aiyellowth.com
website : www.aiyellowth.com
ติดต่อเรา | CONTACT US

      

116205