Call now » 092-946-6330

 x 

Cart empty

  สอนใช้งาน Back Office สำหรับสมาชิก  

 

1. เข้าห้องทำงานส่วนตัวได้ที่ลิ้ง www.aiyellow.com/...(ชื่อที่กำหนดไว้ในระบบ)  ตัวอย่างในที่นี้คือ (www.aiyellow.com/chaiwet)

2. พิมพ์ User name และ password เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

เข้าสู่ห้องทำงานส่วนตัวหรือ Back Office 

3. แสดงสถานะ และข้อมูลส่วนตัว

4. เมนู

5. หน้าจอแสดงผล

 

6. เมนู "ข้อมูลส่วนตัว"

7. กดเลือกหัวข้อ "ข้อมูลส่วนตัว" เพื่อแก้ไขข้อมูล

8. เมนู "ข้อมูลส่วนตัว"

9. กดเลือกหัวข้อ "บัญชีของท่าน" เพื่อแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้

10. เมนู "Accreditation" เพื่อตรวจสอบเอกสารรับรองสมาชิก

11. แสดงเอกสารรับรองสมาชิก Certification

12. เมนู "The Star Network Program" แสดงรายละเอียดข้อมูลแผนธุรกิจ

13. เมนู "Access to PPC" เข้าสู่ระบบคลิ๊กชมโฆษณา

14. เมนู "Triads" ดูข้อมูลรายรับจากแผนธุรกิจแบบ 3 จ่าย 1

15. เมนู "Team Coordinators" แสดงสมาชิกในทีมงานตำแหน่ง ทีมคอดิเนเตอร์ (Team Coordinators)

 16. เมนู "เริ่มสั่งซื้อสินค้า" เพื่อสั่งซื้อสินค้าในระบบ

17. เลือกวิธีสั่งซื้อสินค้า

18. แสดงรายละเอียดสินค้า (รหัสโฆษณาแบบต่างๆ)

- ในที่นี่จะยกตัวอย่าง ซื้อสินค้าแบบ Star Network Program -10 Star Membership ให้พิมพ์จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อในช่อง "จำนวน" ระบบจะแสดงราคา 200 ดอลล่า

- เมื่อเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

จาก ข้อ.18 เมื่อกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" จะแสดงหน้าจอในข้อ 19

19. ในเมนู "เริ่มสั่งซื้อสินค้า" 

20. เลือกวิธีการชำระเงิน

21. แสดงรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อ (ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล) กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" บริษัทจะทำการปรับตำแหน่งในระบบให้เป็น 10 ดาว และส่งรหัสโฆษณามาให้ใน Back Office นี้ จะพูดในหัวข้อต่อไป

 22. กดเมนู "e-Wallet" เพื่อขยายเมนูย่อย

  - เมนูย่อย "รายละเอียดรายงาน"

23. แสดงข้อมูลรายละเอียดจำนวนเงินในระบบทั้งหมด

24. เมนูย่อย "ยอดดูลบัญชี"

25. แสดงรายงานเงินคงเหลือในระบบ

26. เมนูย่อย "ถอนเงิน"

27. แสดงรายละเอียดการถอนเงิน

28. เมนูย่อย "E-vouchers" ตรวจสอบจำนวน evouchers ที่ได้รับในระบบ

29. เมนูย่อย "List of Invoices" ตรวจสอบรายการ Invoices

30. กดเมนูหลัก "Reports"

 - เมนูย่อย "รายละเอียดรายงาน" เพื่อดูรายงานดาต้าคลิ๊ก

31. เมนูย่อย "Dataclicker Report" ตรวจสอบสมาชิกในสายงาน

32. เมนูย่อย "Genealogy" แสดงสายงานในทีมแบบแผนภาพ

33. เมนู "หนังสือที่อยู่" แสดงข้อมูลติดต่อของสมาชิกในสายงาน

 

34. เมนูหลัก "ผู้ลงโฆษณา"

 - เมนูย่อย "Codes List" แสดงรหัสโฆษณาที่มีอยู่ในระบบ และข้อมูลลูกค้าที่ลงโฆษณากับเรา

35. อธิบายประเภทพื้นที่โฆษณาแต่ละแบบตามสี

36. เมนู "Ultra Yellow Ad Pack"

 - หากท่านใดสมัครสมาชิก 10 ดาว เมื่อกดเข้าเมนูนี้จะแสดงรายการให้สามารถแลกรหัสโฆษณา

 - ท่านใดที่ยังไม่สมัครสมาชิก 10 ดาว เมื่อกดเมนูนี้ จะแสดงข้อมูลติดต่อสมาชิกที่มีรหัสโฆษณาแบบ Ultra Yellow Ad Pack

37. แสดงรายละเอียดข้อมูล

 

38. เมนูหลัก "Marketing & Tickets"

 - เมนูย่อย "Frequent questions" ติดต่อฝ่าย Support ของบริษัทโดยตรง

39. เมนูย่อย "Ark to an Expert" 

40. แสดงข้องมูลติดต่ออัพไลน์โดยตรง

41. เมนูหลัก "โฆษณา"

 - เมนูย่อย "เอกสารภาพ"

42. ดาวโหลดข้อมูลเอกสารต่างๆที่บริษัทสนับสนุนให้กับสมาชิก

43. เมนูย่อย "แบ่งปันความคิดเห็น"

44. แสดงความคิดเห็นส่งตรงไปยังบริษัท

45. เมนูหลัก "Training System"

 - เมนูย่อย "Videos" วีดีโอสนับสนุนแผนธุรกิจ

46. เมนูย่อย "PDFs" ดาวโหลดเอกสารแผนธุรกิจในรูปแบบไฟล์ PDF

47. เมนูย่อย "FAQs" รูปแบบสอนธุรกิจอื่นๆ (ในอนาคต)

48. เมนู "จดหมายข่าว" รับข่าวสารจากบริษัท

49. เมนู "Ai Card" สมัครบัตร Debit Card ของระบบ

50. เมนู "ประสานงานแปล" แปลเนื้อหาข้อมูล และเมนูใน Back Office นี้

51. เมนู "โปรแกรมผู้อำนวยการ" เข้าระบบ Back Office แบบเก่า

52. เมนู "ข้อกฎหมาย" ดาวโหลดเอกสารข้อกฎหมายควรรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณาออนไลน์

  จบการสอนใช้งาน Back Office  

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 092-946-6330 (เวช)
Line ID : aiyellowth.com
------------------------------------------
e-mail : contact@aiyellowth.com
website : www.aiyellowth.com
ติดต่อเรา | CONTACT US

      

118871