Call now » (+66) 92 946 6330

ขั้นตอนการลง/แก้ไขโฆษณาแบบ Advanced

1. เข้าเว็บไซต์ www.aiyellow.com
2. เลือกเมนู เผยแพร่/แก้ไขโฆษณาของคุณ

(สำหรับท่านที่มีโฆษณาอยู่แล้วและต้องการแก้ไขโฆษณา ข้ามไปทำข้อ 18. ได้เลยครับ)
(สำหรับท่านที่ลงโฆษณาใหม่ให้ทำตามลำดับจากข้อ 3.ไป)

 

3. ใส่รหัสดิจิตอลในช่อง "กรอกรหัสโฆษณาที่คุณได้มา"
4. ใส่หมายเลขยืนยัน ตามตัวอักษรภาพที่ปรากฎ
5. กดปุ่ม "เริ่มสร้างโฆษณา"

 

6. ใส่ชื่อธุรกิจของท่านในช่อง "ชื่อ และนามสกุล"
7. กำหนด E-mail ที่จะใช้ลงทะเบียนโฆษณานี้ (เป็นE-mail ที่ระบบจะส่งข้อมูลการแจ้งเตือนมาให้ภายหลัง)
8. กำหนดชื่อผู้ใช้ (ใช้เป็น User-name ในการ Login เข้ามาแก้ไขโฆษณาภายหลัง)
9. กำหนดรหัสผ่าน
10. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
11. เช็ค เพื่อยอมรับเงือนไข
12. กดปุ่มบันทึกข้อมูล

 

หน้าป้องกันความปลอดภัยด้วยคำถาม

13. เลือกคำถาม
14. เลือกคำถาม
15. เขียนคำตอบ ข้อ 13
16. เขียนคำตอบ ข้อ 14
17. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

 

Login ด้วย User name และ Password
18. ใส่ User name
19. ใส่ Password
20. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ

(หากผู้ที่ซื้อพื้นที่โฆษณาและไม่ทราบ User name และ password กรุณาติดต่อขอ User name และ password กับคนที่ตั้งโฆษณาให้ท่าน )

21. เลือกหัวข้อ "ข้อมูลของโฆษณา"
22. หัวข้อย่อย "ข้อมูลเบื้องต้นของโฆษณา"
23. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือสำหรับท่านที่แก้ไข ก็ทำการแก้ใขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

- ชื่อการค้า (Trade Name) (ส่วนที่สำคัญที่สุดของหน้าโฆษณา) = ในช่องนี้ให้ใส่คำค้น (Keywords) ที่สำคัญที่สุด ไว้ประมาณ 2-3 คำค้น (Keywords) เพราะ Google จะตรวจสอบส่วนนี้เป็นลำดับแรก เพื่อนำไปจัดเรียงและแสดงผล
    - ตัวอย่างที่ถูกต้อง = รับติดฟิล์ม ฟิล์มรถยนต์ อาคาร สติ๊กเกอร์ตกแต่งภายใน ธนบุรี (ใส่คีย์เวิร์ด พร้อมระบุสถานที่ตั้งธุรกิจ)
    -  ตัวอย่างที่ผิด = STK RACING FILM (ใส่เป็นชื่อธุรกิจ)
- ลิ้งของโฆษณาโดยตรง (Direct link to the ad) = คือลิ้งสำหรับเข้าหน้าโฆษณา สามารถกำหนดเป็นอะไรก็ได้
- ภาษา (Language Ad) = เลือกภาษา
- ประเทศ (Country) = เลือกประเทศ
- เมือง (City) = เลือกจังหวัด
- อำเภอ/เขต (Stare/Province)= เลือกเขตพื้นที่ (เมื่อใส่ข้อมูลช่อง "เมือง" อำเภอ/เขต จะแสดงมาให้อัตโนมัติ)
- ที่อยู่ (Address) = ใส่ข้อมูลที่อยู่
- ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (Other Address) = จะใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้
- พื้นที่ใกล้เคียง (Neighborhood) = จะใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้
- รหัสไปรษณี (Postcode) = ใส่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง
- หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)= เบอร์โทรศัพท์
- Alternative Phone = จะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ หรือ ข้อมูลอื่นๆก็ได้ เช่น Line ID
- อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ (Contact email) = อีเมล์ (สำคัญเพราะใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนต่างๆ หรือยืนยันข้อมูลโฆษณา)
- เว็บไซต์ (Web site)= หากไม่มีเว็บไซต์ นำลิ้งจากช่องที่ 2 ( ลิ้งของโฆษณาโดยตรง) มาใส่ในช่องนี้ก็ได้เช่นกัน

24. กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"

(คำแนะนำ : รายการย่อย "ชื่อการค้า" แนะนำให้ใส่เป็น Keyword (คำค้น) ประมาณ 2-3 คำ และชื่อ บริษัท หรือธุรกิจของท่านให้ไปใส่ในส่วนหัวข้อย่อย "รายละเอียดธุรกิจของท่าน" เพราะเว็บ search engine จะดึงข้อมูลในส่วนนี้ไปแสดงผลและจัดลำดับก่อน)
(สำหรับท่านที่มีโฆษณาอยู่แล้วและเข้ามาเพื่อแก้ไขข้อมูลบางส่วน แนะนำให้ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงส่วน "ชื่อการค้า" โดยเดดขาด เพราะจะมีผลต่อลำดับในเว็บ search engine หากมีความจำเป็นในการแก้ไขควรสอบถามข้อแนะนำกับผู้ที่ตั้งโฆษณาหรือให้รหัสโฆษณาแก่ท่าน)

 

 

 

25. กดเลือกเมนู "เครือข่ายทางสังคม"
26. กรอกข้อมูล Link ของเครือข่ายทางสังคมของท่าน (หากไม่มีเครือข่ายทางสังคม ข้ามหัวข้อนี้ได้เลย)
27. กดปุ่ม "แก้ไขที่อยู่หรือยังคมออนไลน์"

 

 

28.เลือช่องคีย์เวิร์ด
29. กรอกคีเวิร์ดของท่าน (หากมีคีย์เวิร์ดสองคำอยู่ในช่องเดียวกันให้กด เว็นวรรค 1 เคาะ)
30. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

(ควรใส่ สถานที่ จังหวัด และประเทศ ด้วย เพื่อง่ายต่อการค้นหาของเว็บ search engine )
- คีย์เวิร์ดที่มีคำซ็ำๆกัน ระบบจะตัดให้เป็นคำเดียวกัน
(คีย์เวิร์ดเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ เพราะจะมีผลต่อการค้นหาโดยตรง คีย์เวิร์ดดีลูกค้าหาคุณได้ง่าย)

 

31. กดเลือกเมนู "รายละเอียดธุรกิจของท่าน"
32. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ (สามารถใส่ได้ 255 ตัวอักษร)
33. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

 

ใส่รูปภาพแบนเนอร์ หรือแก้ไขภาพแบนเนอร์
34. กดเลือกเมนู "แก้ไขภาพแบนเนอร์ของคุณ"
35. เลือกเมนู "สร้างแบนเนอร์" เพื่ออัพโหลดรูปภาพ (สามารถใส่ได้ 1 รูป)
36. หรือ เลือกเมนู "อัพโหลดภาพ.gif" เพื่ออัพโหลดภาพเคลื่อนไหวแบบ gif
37. กดเพื่อเลือกไฟล์รูปที่ต้องการอัพโหลด

 

 

กำหนดแผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งธุรกิจของท่าน
38. กดเลือกเมนู "Georeference"
39. ปักหมุดให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ

 

 

ดูตัวอย่างโฆษณาก่อนเผยแพร่โฆษณานี้
40. กดเลือกเมนู "ดู/โพสต์โฆษณาของฉัน"
41. แสดงตัวอย่างโฆษณา
42. กดปุ่ม "ย้อนกลับ" เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลโฆษณา
43. กดปุ่ม "เผยแพร่" เพื่อทำการเผยแพร่โฆษณานี้

(สิ่งที่ลืมไม่ได้คือกดปุ่ม เผยแพร่ (ข้อ 43) ถ้าไม่กดปุ่มเผยแพร่ โฆษณาของท่านจะไม่แสดงที่เว็บ aiyellow และ เว็บ search engine)

 เสร็จสิ้นขั้นตอนการลง/แก้ไขโฆษณาแบบ Advanced

primi sui motori con e-max.it