Call now » (+66) 92 946 6330

  ข้อมูลการชำระค่าโฆษณา  


โอนเงินค่าโฆษณาเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกร สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี "ชัยเวช คงเลิศพานิช" (Chaiwet konglerdpanit)
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 970-2-09137-0


 

  แจ้งหลักฐานการชำระเงิน  

1. ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง E-mail  

2. ส่งหลักฐานทาง Line ID : aiyellowth.com


 

primi sui motori con e-max.it