Call now » (+66) 92 946 6330

 วิธีตั้งค่า/แก้ไขโฆษณา Application On mobile (Ubiz)

App Ubiz แถมฟรี!! มากับหน้าเพจโฆษณาแบบ Super Yellow Ad Pack, Ultra Yellow Ad Pack, Pro Ad Pack หากธุรกิจใดต้องการลงโฆษณาบน App Ubiz ต้องมีหน้าเพจโฆษณาหลักของสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ก่อน จึงสามารถใช้ App Ubiz ได้  (ติดต่อพื้นที่หน้าโฆษณาหลัก)

เมื่อตั้งหน้าเพจโฆษณาบนสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ (www.aiyellow.com) เรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้ user name และ password มาตั้งโฆษณา App Ubiz ได้ทันที ซึ่งมีขัั้นตอนลงโฆษณาบน App Ubiz ดังนี้ (ตั้งค่าโฆษณาผ่านคอมผิวเตอร์เท่านั้น)

1. เข้าเว็บไซต์  http://ubiz.mobi/ 

2. กดปุ่ม "Publish/edit Ad" 

 

3. ใส่ User name และ Password  > กดปุ่ม Enter  (user name + password ได้มาจาก user name + password ของหน้าเพจโฆษณา)

หลังจาก Login เข้าระบบ จะพบกับหน้าดังรูปถัดไป

4. กดรายการ "Click Here" เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน app Ubiz

หลังจากกดรายการตามข้อ 4 ระบบส่งข้อความยืนยันไปที่ E-mail (E-mail ที่เราตั้งไว้ในหน้าเพจโฆษณา)

5.ตรวจเช็ค E-mail จะพบว่ามี mail ใหม่ส่งมาจาก BizBiz

กดเข้าดูเนื้อหาอีเมล์จากข้อ 5. และพบข้อความดังภาพถัดไป

6. กดแถบลิ้ง เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน App Ubiz

7. ระบบเปิดหน้าต่างเว็บไซต์ใหม่ และ แสดงข้อความ ยืนยันการเปิดใช้งาน Ubiz เรียบร้อย

8. เลือกเมนู "Account" เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโฆษณา (ข้อมูลในส่วนนี้อ้างอิงมาจากหน้าเพจโฆษณาของสมุดหน้าเหลืองออนไลน์) ไม่สามารถแก้ไขได้จาก Ubiz

9. แสดงข้อมูลเบื้องต้นของโฆษณา

 

10. เลือกเมนู "My Company" เพื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจ

11. ใส่ข้อมูลธุรกิจตามช่องที่ระบบกำหนดมาให้ครบถ้วน

12. กดปุ่ม "Save Info" เพื่อบันทึกข้อมูล

13. เลือกเมนู "Banner" เพื่ออัพโหลดรูปภาพ

14. กดปุ่ม "Add files" เพื่อเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์

15. กดปุ่ม "Start" เพื่อเริ่มอัพโหลดไฟล์เข้าไปใน App Ubiz (ubiz ลองรับได้สูงสุด 8 ภาพ)

 

เมื่ออัพโหลดรูปภาพเข้ามาในระบบ รูปภาพจะยังไม่แสดงบน app Ubiz ต้องกระทำการดังต่อไปนี้

16.  กดปุ่ม เพื่อตัดภาพให้เท่ากับหน้าจอแสดงผลบนมือถือ เมื่อเลือกกรอบภาพได้ตามต้องการ กดปุ่ม Crop It

 แสดงตัวอย่าง ตัดขนาดรูปภาพ

17. กดปุ่ม (รูปตาสีแดง) ให้กลายเป็นสีเขียว เพื่อเปิดให้แสดงภาพนั้นๆ (หากลืมขั้นตอนนี้จะไม่เห็นภาพดังกล่าวแสดงบน App Ubiz ในมือถือ)

18. รูปตาเป็นสีเขียว แสดงสถานะกำลังเปิดแสดงภาพนั้นๆ 

19. เลือกเมนู "Promotion" เพื่อส่งโปรโมชั่นไปยังลูกค้า (สามารถส่งโปรโมชั่นได้วันละ 1 ครั้ง)

20. แสดงหน้ารับข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่น  เมื่อใส่ข้อมุลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม "Save info" ระบบจะส่งโปรโมชั่นไปแสดงบนมือถือ อัตโนมัติ

21. กดปุ่ม Publish Ad ให้เป็นสีเขียว (ตามภาพ) เพื่อเผยแพร่หน้าโฆษณา (ถ้าลืมขั้นตอนนี้ โฆษณาจะไม่แสดงบน App Ubiz ในมือถือ)

 

   เสร็จสิ้นขั้นตอนลงโฆษณา Application Ubiz   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

www.ubizth.com

  วิธีซ่อนไอคอน Link (ด้านข้าง) เว็บไซต์ Amawebs  


 

 เมนูไอคอน Link ด้านข้างที่ต้องการซ่อน

เนื่องจากเว็บไซต์แถมฟรีมากับหน้าโฆษณาของสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ (AMAWEBS) ได้สร้างลิ้งไปยังหน้าเพจโฆษณาเป็นรูปไอคอนไว้ด้านข้าง และขนาดของไอคอน ปิดพื้นที่ใช้งานไปประมาณ 20% ทำให้เว็บไซต์ออกมาดูไม่สวยงาม

วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีซ่อนไอคอนด้านข้างเว็บไซต์ (AMAWEBS) ขั้นตอนเละวิธีดังนี้

1.เข้าระบบเพื่อแก้ไขเว็บไซต์ที่ www.amawebs.com

2. กด "Build it" เพื่อ Login เข้าระบบ

 

3. ใส่ Username + Password และกดปุ่ม Log in

4. กดเพื่อเลือก หรือเปลี่ยนเทมเพลต (ในกรณีนี้ใช้ได้กับเทมเพลตที่ไอคอน Link อยู่ด้านขวามือเท่านั้น)

5. กดปุ่ม Continue เพื่อดำเนินการต่อ

เข้าสู่หน้าจัดการเว็บไซต์

6. กดปุ่ม "Source" เพื่อจัดหน้าหน้าเว็บแบบโค๊ต

7. เลือกให้ เคอเซอร์ อยู่บรรทัดบนสุดของโค๊ต เคาะลงมาให้มีช่องว่าง 1 บรรทัด

 

8. ก๊อปโค๊ตที่ปรากฎด้านล่างไปวางไว้ในตำแหน่งช่องว่างจาก ข้อที่ 7


<style media="screen" type="text/css">
#main .icon1 {
background:none;
}
#main .icon2 {
background:none;
}
#main .icon3 {
background:none;
}
#main .icon4 {
background:none;
}</style>
<table align="center" bgcolor="ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 900px;">
<tbody>
      <tr>
           <td>

9. วางเคอเซอร์ไว้บรรทัดท้ายสุดของโค๊ต เคาะลงมาให้มีช่องว่าง 1 บรรทัด

 

10. ก๊อปโค๊ตที่ปรากฎด้านล่างไปวางไว้ในตำแหน่งช่องว่างจาก ข้อที่ 9


                   </td>
               </tr>
        </tbody>
</table>

11. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

12. กลับไปที่หน้าเว็บไซต์และกดปุ่ม Refresh จะเห็นได้ว่ารูปภาพไอคอน Link ด้านข้างของเว็บไซต์หายไปแล้ว  และยังได้พื้นที่เว็บไซต์ขายเต็มอีกด้วย

 

 

ทำแบบเดียวกันนี้กับทุกๆหน้าของเว็บไซต์  ก็จะได้เว็บไซต์สวยงามอย่างมืออาชีพ

ติดปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามข้อมูล >> คลิ๊ก

วิธีต่ออายุโฆษณาสามารถทำได้ดังนี้

1. วิธีต่ออายุโฆษณาสำหรับผู้ลงโฆษณากับ aiyellow (ลูกค้า)

  1.วิธีต่ออายุโฆษณาสำหรับผู้ลงโฆษณากับ aiyellow (ลูกค้า)  

ติดต่อขอรับรหัสโฆษณา 16 หลัก กับเจ้าหน้าที่ขายโฆษณาของ aiyellow หรือ ผู้ตั้งโฆษณาให้กับคุณ
1. เข้าเว็บไซต์ www.aiyellow.com
2. เลือกเมนู เผยแพร่/แก้ไขโฆษณาของคุณ

  

3. ล็อกอินเข้าหน้าจัดการโฆษณาของคุณ

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้จากการลงโฆษณาในครั้งแรก (หากไม่ทราบ ติดต่อผู้ตั้งโฆษณาให้คุณ)

4. เลือกหัวข้อเมนู "ตำแหน่ง"
5. ใส่รหัสโฆษณา(รหัสดิจิตอล) 16 หลัก (หากไม่มีรหัสดิจิตอล ติดต่อตัวแทนจำหน่ายพื้นที่โฆษณา หรือผู้ลงโฆษณาสมุดหน้าเหลืองให้กับคุณ)
6. กดปุ่ม "ใส่รหัส"


เพียงเท่านี้ก็สามารถต่ออายุโฆษณาของคุณได้แล้ว

 

 

 

เสร็จสิ้นขั้นตอนต่ออายุโฆษณา

สร้าง/แก้ไขเว็บไซต์ฟรี อมาเว็บ (Amawebs)

 

ขั้นตอนการสร้างหรือแก้ไขเว็บไซต์ฟรี อมาเว็บ (amawebs)

1. เข้าเว็บไซต์ www.amawebs.com
2. เลือกเมนู Build it (เพื่อล็อกอินเข้าจัดการหน้าเว็บไซต์)

3. ใส่ Username
4. ใส่ Password
5. กดปุ่ม "Log in" (ล็อคอินเข้าระบบ)

(Username และ Password ใช้ตัวเดียวกันที่ใช้แก้ไขหน้าโฆษณาของ สมุดหน้าเหลืองออนไลน์ aiyellow.com หรือสอบถามจากผู้ทำโฆษณาให้ท่าน)

6. กำหนดลิ้ง(ชื่อเว็บไซต์)
7. กดเลือก Template (รูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์)
8. รายการ Template

(สามารถเปลี่ยนแปลง Template ได้ภายหลัง)

9.แสดงลิ้ง (ชื่อเว็บไซต์) (ชื่อเว็บไซต์ตามด้วย.amawebs.com เสมอ )
10. แสดงเมนู หรือหน้าเว็บไซต์ (amawebs มีทั้งหมด 6 หน้า)
11. ชื่อเมนู หรือหน้า
12. บันทึก
13. ดูตัวอย่างหน้าเว็บ
14. จัดการรูปภาพ
15. จัดการไฟล์ดาวโหลด
16. แทรกสัญลักษณ์แสดงสถานะกำลังสร้างเว็บไซต์
17. ลบข้อมูล
18. จัดการภาพหัวเว็บไซต์ TOP
19. เครื่องมือ
20. พื้นที่เนื้อหาเว็บไซต์

 

  เสร็จสิ้นวิธีสร้างเว็บไซต์ฟรี amawebs  

ขั้นตอนการลง/แก้ไขโฆษณาแบบ Ultra Yellow Ad Pack

1. เข้าเว็บไซต์ www.aiyellow.com
2. เลือกเมนู เผยแพร่/แก้ไขโฆษณาของคุณ

Login ด้วย User name และ Password 

3. ใส่ User name
4. ใส่ Password
5. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ

(หากผู้ที่ซื้อพื้นที่โฆษณาและไม่ทราบ User name และ password กรุณาติดต่อขอ User name และ password กับคนที่ตั้งโฆษณาให้ท่าน )

6. แสดงข้อมูลของหน้าโฆษณานี้

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

7. กดเลือกเมนู "ข้อมูลในการลงทะเบียน"
8. ชื่อ+อีเมล์ของหน้าโฆษณานี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
9. สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของโฆษณานี้ได้

 

แก้ไขรายละเอียดโฆษณา

10. กดเลือกเมนู "ข้อมูลของโฆษณา"
11. กดเลือกเมนูย่อย "ข้อมูลเบื้องต้นของโฆษณา"
12. แก้ไขข้อมูลส่วนที่ต้องการ

- ชื่อการค้า (Trade Name) (ส่วนที่สำคัญที่สุดของหน้าโฆษณา) = ในช่องนี้ให้ใส่คำค้น (Keywords) ที่สำคัญที่สุด ไว้ประมาณ 2-3 คำค้น (Keywords) เพราะ Google จะตรวจสอบส่วนนี้เป็นลำดับแรก เพื่อนำไปจัดเรียงและแสดงผล
     - ตัวอย่างที่ถูกต้อง = รับติดฟิล์ม ฟิล์มรถยนต์ อาคาร สติ๊กเกอร์ตกแต่งภายใน ธนบุรี (ใส่คีย์เวิร์ด พร้อมระบุสถานที่ตั้งธุรกิจ)
     - ตัวอย่างที่ผิด = STK RACING FILM (ใส่เป็นชื่อธุรกิจ)
- ลิ้งของโฆษณาโดยตรง (Direct link to the ad) = คือลิ้งสำหรับเข้าหน้าโฆษณา สามารถกำหนดเป็นอะไรก็ได้
- ภาษา (Language Ad) = เลือกภาษา
- ประเทศ (Country) = เลือกประเทศ
- เมือง (City) = เลือกจังหวัด
- อำเภอ/เขต (Stare/Province)= เลือกเขตพื้นที่ (เมื่อใส่ข้อมูลช่อง "เมือง" อำเภอ/เขต จะแสดงมาให้อัตโนมัติ)
- ที่อยู่ (Address) = ใส่ข้อมูลที่อยู่
- ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (Other Address) = จะใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้
- พื้นที่ใกล้เคียง (Neighborhood) = จะใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้
- รหัสไปรษณี (Postcode) = ใส่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง
- หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)= เบอร์โทรศัพท์
- Alternative Phone = จะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ หรือ ข้อมูลอื่นๆก็ได้ เช่น Line ID
- อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ (Contact email) = อีเมล์ (สำคัญเพราะใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนต่างๆ หรือยืนยันข้อมูลโฆษณา)
- เว็บไซต์ (Web site)= หากไม่มีเว็บไซต์ นำลิ้งจากช่องที่ 2 ( ลิ้งของโฆษณาโดยตรง) มาใส่ในช่องนี้ก็ได้เช่นกัน

(ลิ้งของโฆษณาในช่องที่สอง ห้ามแก้ไขโดยเดดขาด เพราะจะมีผลต่อโฆษณา)
13. กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"

(ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงส่วน "ชื่อการค้า" โดยเดดขาด เพราะจะมีผลต่อลำดับในเว็บ search engine หากมีความจำเป็นในการแก้ไขควรสอบถามข้อแนะนำกับผู้ที่ตั้งโฆษณาหรือให้รหัสโฆษณากับท่าน)

14. กดเลือกเมนู"ข้อมูลของโฆษณา"
15. กดเลือกเมนูย่อย "เครือข่ายทางสังคม"
16. กรอกข้อมูล Link ของเครือข่ายทางสังคมของท่าน (หากไม่มีเครือข่ายทางสังคม ข้ามหัวข้อนี้ได้เลย) > กดปุ่ม "แก้ไขที่อยู่หรือยังคมออนไลน์" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

17. กดเลือกเมนู"ข้อมูลของโฆษณา"
18. กดเลือกเมนูย่อย "คีย์เวิร์ด"
19. กรอกคีย์เวิร์ดของท่าน >กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

(ควรใส่ สถานที่ จังหวัด และประเทศ ด้วย เพื่อง่ายต่อการค้นหาของเว็บ search engine )
- คีย์เวิร์ดที่มีคำซ็ำๆกัน ระบบจะตัดให้เป็นคำเดียวกัน
(คีย์เวิร์ดเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ เพราะจะมีผลต่อการค้นหาโดยตรง คีย์เวิร์ดดีลูกค้าหาคุณได้ง่าย)

20. กดเลือกเมนู"ข้อมูลของโฆษณา"
21. กดเลือกเมนูย่อย "รายละเอียดธุรกิจของท่าน"
22. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ (สามารถใส่ได้ 255 ตัวอักษร) > กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

ใส่รูปภาพแบนเนอร์ หรือแก้ไขภาพแบนเนอร์

23. กดเลือกเมนู "แก้ไขภาพแบนเนอร์ของคุณ"
24. เลือกเมนู "สร้างแบนเนอร์" เพื่ออัพโหลดรูปภาพ (สามารถใส่ได้ 1 รูป)
25. หรือ เลือกเมนู "อัพโหลดภาพ.gif" เพื่ออัพโหลดภาพเคลื่อนไหวแบบ gif
26. ลบไฟล์ภาพ
27. อัพโหลดภาพ

 

กำหนดแผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งธุรกิจ

28. กดเลือกเมนู "Georeference"
29. ปักหมุดให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ


30. กดเลือกเมนู "ความคิดเห็น"
31. เช็คเครื่องหมาย ถูก เพื่อเปิดใช้งานเมนู แสดงความคิดเห็น หรือ เช็คเครื่องหมายออก เพื่อปิดใช้งานเมนู

ตั้งค่าผู้เข้าชมโฆษณา (DataClick)

32. กดเลือกเมนู "Configure Campaign" 
33. ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงโฆษณานี้  (พื้นที่โฆษณาแบบ Yellow Code นี้ บริษัทแถมรหัส DataClick ให้ 150 คน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

34. กดเลือกเมนู "list of Prospects"
35. แสดงจำนวนคนที่ยังไม่ได้เข้าชมโฆษณา
36. แสดงข้อมูลผู้เข้าชมโฆษณานี้ (ไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้เยิ่ยมชมจากหัวข้อที่ 6)  ข้อมูลเพิ่มเติม
37. บันทึกข้อมูลผู้เข้าชมออกมาเป็นไฟล์ Excel

 

38. กดเลือกเมนู "แพคเกจเสริม"
39. กดเลือกเมนูย่อย "ข้อมูลเพิ่มเติม"
40. ใส่รายละเอียดธุรกิจได้จำนวน 500 ตัวอักษร > กดปุ่มอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม


41. กดเลือกเมนู "แพคเกจเสริม"
42. กดเลือกเมนูย่อย "ชั่วโมง" 
43. กำหนดเวลาทำการของธุรกิจ > กดปุ่มอัพเดทชั่วโมง

44. กดเลือกเมนู "แพคเกจเสริม"
45. กดเลือกเมนูย่อย "วิธีการชำระเงินและการจัดส่ง"
46. กดเลือกวิธีการชำระเงินที่ให้บริการ
47. กดเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า

48. กดเลือกเมนู "แพคเกจเสริม"
49. กดเลือกเมนูย่อย "ขอใช้บริการโทรติดต่อ"
50. กดเลือกเพื่อเปิดใช้ปุ่มฝากข้อมูลติดต่อกลับา

51. กดเลือกเมนู "ลำนักงานสาขา"
52. กดเพื่อเพิ่มข้อมูลสาขา
53. แสดงข้อมูลสาขาของธุรกิจ

54. กดเพื่อเพิ่มข้อมูลสาขา
55. ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง > กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

 


56. กดเมนู "ดู/โพสต์โฆษณาของฉัน (เพื่อดูตัวอย่างหน้าโฆษณานี้)

ตัวอย่างหน้าโฆษณา

57. แสดงลิ้งของโฆษณา
58. ย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลโฆษณา
59. เผยแพร่ หรือ ไม่เผยแพร่ หน้าโฆษณา
60. ข้อมูลรายละเอียดหน้าโฆษณา

 

 

  เสร็จสิ้นวิธีแก้ไขโฆษณาแบบ Yellow Code  

primi sui motori con e-max.it